For hele KVS-familien lørdag d. 1. september 2018 - se invitationen ved klik på overskriften. 
Husk kryds i kalenderen.

Sommerfest

Træet

Træet er et af de største og mest kraftfyldte symboler vi har. Det er symbol på det spæde nye liv, på noget der styrkes og vokser. Et træ, helt fra sine dybe rødder til de lette kviste og blade, er fyldt med en gennemstrømmende kraft af liv.

Kraften, der får træet til at gro, er den samme kraft, der hviler i os. Den kraft er Jesus. Det er Jesus, der giver os liv. Det er ved Jesus, vi styrkes og vokser. Det er Jesus, der holder os oppe, når vi møder både solskin og stormvejr i vores liv.

I Kirken ved Søerne vil vi leve ved, i og af Jesus. Vi vil dele ud af Jesus til store og små, til fremmede og til vores venner. Vi vil styrkes i Jesus, så vi alle kan gå ud som missionærer til de mennesker, vi er omkring hver dag. Vi vil give skygge til den trætte og brede os ud, som grene på træet. For vi ved, at intet træ står uden, at det overflydes med livskraft, og ingen af os kan leve uden Jesus.

 

Fællesskab

Vi er underfulde skabninger og spændende kreationer. Vi er skabt med hver vores særlige træk, dét der gør dig til dig. Vi har det til fælles, at vi alle sammen er Guds børn. I Kirken ved Søerne skal der være plads til alle Guds børn og til lige netop dig.

Men for at der er plads til alle, er vi nødt til at sætte særlig fokus på vores fællesskab. Fordi virkeligheden i 2014 er, at vi ikke er så gode, som vi tror, vi er, til at gøre plads for alle. Virkeligheden i 2018 skal være en anden. I 2018 skal Kirken ved Søerne udleve et fællesskab, der ønsker at inkludere alle, og som ikke har nok i sig selv. Vi skal turde invitere hinanden hjem, turde bede om hjælp og turde at reagere på andres ønske om hjælp. Det kan, vil og skal ledelsen arbejde med.

I 2018 skal Kirken ved Søerne have et fællesskab, der er præget af Helligåndens tilstedeværelse. Men i virkeligheden, den vi står i nu, år 2014 er, at du er den vigtigste del af det gode fællesskab. Venter du på at få et godt fællesskab eller er du med til at skabe det? Processen er lang og kræver mod og kraft – kraft som hentes hos Jesus.

 

DNA 2.0

DNA 2.0 er overskriften på dette afsnit. Det er det fordi vi ved, at det første forsøg på at forklare DNA fejlede og mange ikke har forstået, hvad det egentlig drejer sig om. Derfor vil vi gøre et nyt forsøg.

I Kirken ved Søerne har vi et meget stort søndagsfællesskab, og det er en velsignelse, at vi kan samles så mange mennesker og tilbede Gud. Men vi har brug for mere. Vi har brug for at forgrene os i mindre grupper, så vi dér kan lære mere om dagligdagslivet med Jesus og med hinanden.

DNA er den platform, vi i Kirken ved Søerne har valgt. Tanken om DNA er, at gruppen der samles ikke er en specifik fast form. En DNA gruppe kan ændres efter medlemmernes behov, og når der kommer nye til kirken, kan gruppen udvides og måske deles.

DNA gruppens medlemmer har ansvar for hinanden, når vi alle mødes om søndagen. Det er i DNA gruppen, at næstekærligheden virkelig sættes i spil. Det er her, hvor livets udfordring vendes, uanset om det er de store følelsesmæssige dilemmaer, eller om det er de lavpraktiske gøremål, man mangler en hånd til at klare. Det er, om man så kan sige, køkkendøren ind i vores liv.

Men hvis denne dør fører til et tomt rum er gruppen ligegyldig. Derfor er DNA også et sted, hvor forbøn, bibellæsning og tanker om tro og tvivl har frit spil. Det er et sted, hvor vi styrkes i Jesus og fyldes på af Helligåndens kraft, så vi kan vise andre den kraft, der er i Jesus.

 

Teenagere og unge i Kirken ved Søerne

I 2018 kommer vi til at stå med en stor teengruppe. Dem skal vi aktivt gøre noget for at få til at føle sig ekstra velkomne. Det er så utroligt afgørende, at vi får vores store børn med i fællesskabet om Jesus. Fordi erfaringerne viser desværre, at rigtig mange unge, der ikke kommer i et forpligtigende Jesus-centreret fællesskab, helt holde op med at komme.

Derfor skal vi have gjort det tydeligt for teenagerne, at de ikke kun kommer som børn eller gæster. At kirken også har brug for deres deltagelse. Det samme gælder for de unge. I Kirken ved Søerne har vi brug for deres tilstedeværelse og deltagelse. Men det kommer ikke af sig selv.

Vi skal i Kirken ved Søerne have det bedste ungdomsfællesskab, både i gudstjenesterne og uden for gudstjenesterne. Vi vil gerne dele ud af Jesus og samtidig dele ud af en forkyndelse, der har basis i Luthersk Mission. At have et stærkt og forpligtigende ungdomsfællesskab, kræver, at vi forpligtiger os på de unge. Det kræver, at vi tager ansvar. De unge kommer der, hvor man tør satse på dem – vi skal være dem i Silkeborg, der tør satse stort på dem.

 

Vækst

Vi startede med træet som symbol på Kirken ved Søerne i 2018, og her stopper vi også op til slut. Et sundt træ næres, styrkes og vokser. Det samme gør sunde menigheder i bibelen.

I Kirken ved Søerne har vi vokseværk. Det er en virkelighed nu i 2014, at vi presser de fysiske rammer og det er vores virkelighed i 2018. Folk flytter til byen og vælger Kirken ved Søerne som deres menighed. Vores medlemmer og brugere har mange børn og der kommer støt flere til. Denne vækst udfordrer bygningen, vi holder vores gudstjenester i. Vi tør bede om at flere folk må høre Helligåndens kald, få åbnet deres øjne og se den store befrielse Gud har givet, ved at Jesus døde for vores synd. Vi tør bede om, at Gud vil bruge vores menighed til at hjælpe folk til Jesus og til et liv med Jesus.

Realiteten med de mange nuværende medlemmer og brugere af kirken sammen med vores bøn om, at flere må blive omvendt ved Guds kraft, gør at vi skal finde nye ydre rammer for fællesskabet. Det kan være ved at holde to gudstjenester pr. søndag, måske skal vi finde nye lokaler eller måske skal vi leje lokaler til børne- og juniorkirken? Vi skal bede Gud om vejledning til at træffe de rigtige beslutninger, så det vi vælger bliver til Guds ære og gavn for os.

Mød os

Du er meget velkommen til at besøge os en søndag. Du kan også følge med i, hvad vi laver her på hjemmesiden.

  fb


Følg os
- på facebook

map


Besøg os
– og du vil opleve en anderledes kirke