Dåb

Hvis I ønsker at få jeres barn døbt, så kontakt præsten eller én fra Tilsynsrådet for at aftale dåbsdag og dåbssamtale. I Kirken ved Søerne kan både præst og tilsynsrådsmedlemmer forestå kirkelige handlinger, da alle i Tilsynsrådet ud fra ny testamentelig tankegang er præster. Kirken ved Søerne har en aflønnet præst. Til dåben skal der være mellem 2 og 5 dåbsvidner (faddere). Selve dåben foregår i forbindelse med en gudstjeneste, hvor det vil være muligt at ønske sange til gudstjenesten. Bandet vil spille ud fra den bemanding, som er fastlagt den pågældende dag og så vidt muligt vil kirkesalen være udsmykket.

Konfirmation

I Kirken ved Søerne konfirmerer vi unge i 7. klasse, ligesom der er tradition for i folkekirken. Konfirmationen sker på baggrund af en alderssvarende oplæring i den kristne tro. Enten gennem undervisning i menigheden eller gennem deltagelse på konfirmandlejre, som Kirken ved Søerne arrangerer i samarbejde med andre frimenigheder fra Luthersk Mission. Selve konfirmationen foregår til en gudstjeneste med bekendelse og forbøn. Konfirmanden er velkommen til at ønske sange til gudstjenesten og kirkens band vil spille ud fra den bemanding, som er fastlagt den pågældende dag. Kirke og kirkesal vil være udsmykket i den grad det er muligt. Vi anbefaler også at konfirmanden deltager på konfirmandkursus. Se mere på www.konfirmandkursus.dk

Ægteskab

Ønsker du og din kæreste at blive gift, vil vi fra Kirken ved Søerne gerne hjælpe og forberede jer til dette. Vi har ikke selv vielsesmyndighed i kirken, og derfor skal selve vielsen enten foregå på rådhuset, hvorefter vi arrangerer en forbønshandling eller i samarbejde med en præst med vielsesmyndighed. Forud for dette vil der være samtaler som forbereder til både vielsen og ægteskabet. Som generel forberedelse til ægteskabet anbefaler vi forlovelsessamtaler. Se mere på http://www.dlm.dk/forlovelsessamtaler

Bryllup er en festlig lejlighed og kirkens band vil gerne gøre dagen så festlig som muligt ud fra de frivillige kræfter, som det er muligt at stille med den pågældende dag. Som udgangspunkt stiller bandet med en pianist eller flere musikere, hvis det er muligt. Det samme gør sig gældende omkring udsmykning af LM huset. Så langt de frivillige kræfter rækker, eller med hjælp fra pårørende, vil Kirken ved Søerne gøre hvad vi kan for at skabe en flot og festlig ramme til brylluppet.

Begravelse

Ved begravelse, se vores retningslinjer for begravelseskontoen eller kontakt præsten. Til begravelse i Kirken ved Søerne ønsker bandet at stille med en pianist til fællessangen, hvis det er muligt. Begravelser er ofte på hverdage og bandet kan ikke love, at de kan hjælpe med musikledsagelse til begravelser grundet civile jobs. Opstillingen i LM Huset vil være uden borde og så vidt det er muligt vil kirkesalen være udsmykket. Kirken ved Søerne har ikke mulighed for at hjælpe med eftersamvær, men pårørende er velkommen til at leje LM Huset på normale vilkår. Når et medlem af Kirken ved Søerne dør, har afdødes begravelse fortrinsret i forhold til arrangementer i LM Huset. Er LM Huset bestilt til bryllup har denne kirkelige handling fortrinsret.

Forbøn / salvelse

For forbøn og salvelse kontakt præsten.

Mød os

Du er meget velkommen til at besøge os en søndag. Du kan også følge med i, hvad vi laver her på hjemmesiden.

  fb


Følg os
- på facebook

map


Besøg os
– og du vil opleve en anderledes kirke