Jeg har løbende fået nogle spørgsmål om, hvorfor vi i vores kirke bøn beder for Grønland og det vil jeg gerne forklare lidt nærmere i dette indlæg. Kort fortalt handler det om at Gud har tændt en nød for landet og folket i mig. Det startede en mørk efterårsdag i Ødsted, hvor jeg var til bestyrelsesmøde i Kristeligt Forbund for Studerende(KFS). Vi havde netop behandlet en rapport fra en af de ansatte, som har det som en del af sit job, at støtte studentermissionen på Færøerne, da det gik op for nogle af os, at når vi nu støttede arbejdet her, hvorfor så ikke også på Grønland? Og hvem havde i det hele taget fokus på verdens største ø og havde det som et bevidst mål, at nå dem med evangeliet. Vi undersøgte sagen og fandt hurtigt ud af, at det var der ikke mange som havde og nøden voksede. Der blev nedsat et udvalg, kaldet mission sne, som skulle prøve at undersøge mere. Men hurtigt blev det klart for os, at vi ikke havde ressourcer eller arbejdskraft til at etablere et arbejde og udvalget gik lidt i sig selv. Men nøden levede videre og der blev fortsat bedt for landet og folket til vores møder. Og vi blev bønhørt. I sommeren 2010 spurgte sømandsmissionen om KFS ville samarbejde omkring Grønland, hvilket resulterede i, at jeg sammen med 2 andre rejste rundt i landet i efteråret 2010, for at undersøge mulighederne for at drive mission og især drive mission blandt de studerende. Det vi oplevede var at der var mange muligheder for at drive mission og at der var et udtalt behov for det. Derfor har jeg siden været ivrigt engageret i arbejdet med at få skabt en nød og forståelse ind i KFS, for at hvis vi ikke driver mission i Grønland blandt de studerende så er der ikke andre som gør det.

Derfor beder vi for Grønland i vores kirke bøn. Fordi jeg tror Gud i disse år kalder os i Danmark til at nå grønlændere med evangeliet. Både dem som stadigvæk bor i landet, men også blandt dem som lever her i Danmark. Vi beder også fordi vores arbejde er ved at bære frugt, forstået på den måde, at der en del unge som igennem KFS har hørt kaldet og som nu planlægger at bruge noget af deres tid på Grønland for at dele evangeliet. De fleste af dem vil ikke blive udsendt af en traditionel missionsbevægelse, som automatisk forsyner dem med et stort bedende bagland. I stedet vil de oftest kun rejse med deres egen menighed i ryggen og så os, håber jeg. Fordi jeg gerne vil give noget af min kærlighed og nød for landet videre til menigheden. Så vi sammen får syn for at bede Høsten Herre(Matt 9.35-38 side 869 i standard bibelen) om at sende arbejdere ud til de marker, som bogstavelig talt er fysisk hvide det meste af året. Og fordi dem som på sigt rejser til Grønland har fælles DNA med os i ønsket om at nå en mere for Jesus. Derfor beder vi for Grønland i vores kirke bøn. For hvis vi ikke gør, hvem gør så?

Mød os

Du er meget velkommen til at besøge os en søndag. Du kan også følge med i, hvad vi laver her på hjemmesiden.

  fb


Følg os
- på facebook

map


Besøg os
– og du vil opleve en anderledes kirke