Fredag den 15 juni blev en skelsættende dag i den danske folkekirke. For her trådte den nye ægteskabslov i kraft, som gør ægteskabet kønsneutralt og som konsekvens heraf også giver bøsser og lesbiske adgang til at blive gift i kirken. Hermed blev den understrøm af liberal teologi som i mange år har svækket kirken indefra tydelig og det synes evident, at kirken nu ikke længere fra officielt hold regner bibelen som et forpligtende skrift angående tro og liv. Tidsånden har sat Helligånden på porten og 2000 års kirke og teologi historie smides på møddingen i ligestillingens navn. Reaktionen på denne udvikling vil ikke være ens for os, som gerne vil høre hjemme på kirkens højrefløj og primært har vores åndelige hjem i missionshuset. For nogle vil det betyde et farvel til kirken og for andre vil det betyde at man bliver, men under tydelig protest.

Tydeligst kom til udtryk da Evangelisk Luthersk Netværk(ELN) indsatte en pastoral vejleder, som kan give sund teologisk modspil til de biskopper som har ytret støtte til ritualet. Inden det skete, havde man undersøgt mulighederne for opbakning til initiativet blandt præster der arbejder såvel i folkekirken som i fri og valgmenigheder samt kirkelige organisationer. Studerer man listen, vil man også finde mit navn blandt underskriverne. Det betyder ikke, at jeg som præst eller at vi som menighed er kommet under ELN's tilsyn. Vi er stadigvæk helt og fuldt med i LM og de strukturer som hører til her. Men jeg står der, fordi jeg gerne vil signalere støtte og opbakning til dem, som for tiden står forrest i kirkekampen og oplever offentlig hån, foragt og dæmonisering. Så de ved, de ikke er alene, men at vi er andre som står bag og støtter, mens vi beder for dem.

I en så medieeksponeret sag som denne kan nuancerne tit forsvinde og det kan være svært at trænge igennem med de gode bibelske argumenter, som findes for at være imod en vielseshandling for 2 af samme køn. Derfor vil jeg gerne henvise til følgende artikel af Tim Keller. I den argumenterer han, overbevisende i min optik, for at man kun kan få ligningen med at velsigne de homoseksuelle til at gå op ved at forkaste Jesus. Jeg anbefaler varmt artiklen, da den kan være med til at give os gode svar på de spørgsmål, som dem længere fremme i kirkekampen lige nu stilles, men som vi på sigt også vil stå overfor.

Derfor skal underskriften også ses som et ønske om at kæmpe for bibelens troværdighed og relevans i en moderne kontekst. En kamp som for tiden kæmpes per stedfortræder i folkekirken, men også en kamp som er vores. For det er i bedste fald naivt at tro, de synspunkter som føres frem med stor styrke af biskopperne og andre i kirkeligt regi, som taler for et opgør med bibelen som norm for tro og liv, ikke i et vist omfang efterlader sig spor hos os. Hvor bibeltroskaben ikke kastes over bord fra den ene dag til den anden, men hvor tvivlens nagende "mon nu Gud har sagt og ment" kører i den indre dialog. Læser man kirkehistorien igennem, er en af de ting som træder frem det faktum, at kirken sjældent er gået til, som følge af ydre pres og modstand. Der hvor kirken er faldet sammen, skyldes det oftest indre forfald og vranglære. For mig at se, er det hvor vi står i dag med den udvikling som er fundet sted. Hvor der er et betydeligt indre forfald i kirken, som også på sigt vil gøre noget ved os, hvis vi ikke er opmærksomme på det og bevidst kæmper imod den sandhedsopløsende teologi, som ubønhørligt skyller ind over os.

Et af de bibel vers som på en særlig måde har sat sig fast hos mig her i foråret, er verset fra Apostlenes gerninger 11.23, hvor Barnabas af apostlene i Jerusalem er sendt til byen Antiokia, for at se til menigheden. Da han når frem og erfarer Guds nåde, formanede ham dem til at holde sig til Herren med beslutsomt hjerte. En formaning som har levet og fyldt meget i mig gennem foråret. At følges med Jesus og som konsekvens af det føre kampen for bibelens sandhed og relevans, er ikke noget som kan gøres halvhjertet. Det skal gøres med stort mod og overbevisning. For tiden står vi ikke forrest i den kamp. Det er lige nu andre som får alle slagene. Men de står der ikke alene og derfor skrev jeg under. Fordi vi står der sammen med dem og deres kamp er vores kamp. 

Mød os

Du er meget velkommen til at besøge os en søndag. Du kan også følge med i, hvad vi laver her på hjemmesiden.

  fb


Følg os
- på facebook

map


Besøg os
– og du vil opleve en anderledes kirke