Kerneværdier

MENNESKELIGE KERNEVÆRDIER

 

Elsket
Det betyder, at alle mennesker har værdi. De er skabt i Guds billede og ligeværdige uanset race, køn, alder, politisk eller seksuel orientering.
Derfor skal vores menighed være åben for alle.

 

Set
Det betyder, at vi vil integrere alle i et forpligtende fællesskab.
Derfor vil opfordre og udfordre alle til at tjene i menigheden med deres evner.

 

Hørt
Det betyder, at vi vil give plads til forskelle.
Derfor vil vi have en sund og værdig meningsudveksling.

 

Hjulpet
Det betyder, at vi er kristent fællesskab i praksis.
Derfor vil vi i kærlighed udøve diakoni, opmuntre med ros, vejlede med ydmyghed og trøste.

TEOLOGISKE KERNEVÆRDIER

 

Centrum – leve i frihed
Joh 8,36: “Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie”
– Det betyder, at vi ugudelige frelses ufortjent af nåde
– Derfor vil vi lovprise, ære og tilbede Kristus Jesus

 

Fundament – vejledning til frelse
2. Tim 3,15: “og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus”
– Det betyder, at Bibelen er Guds levende ord, som siger det, vi ikke kan sige os selv
– Derfor vil vi være bibellæsere og brugere

 

Opgave – sendt som vidne
Matt 24,12: “Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme”
– Det betyder, at Jesus ønsker at frelse alle fra evig fortabelse
– Derfor vil vi aktiv mission og discipelskab

 

Udrustning – gaver til gavn
1. Kor 12,7: “Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkel til fælles gavn”
– Det betyder, at Gud udruster med natur- og nådegaver
– Derfor vil vi søge efter at bruge alles gaver til gavn for hinanden