Kirkelige handlinger

DÅB

 

Hvis I ønsker at få jeres barn døbt, så kontakt præsten for at aftale dåbsdag og dåbssamtale. I Kirken ved Søerne kan både præst og tilsynsrådsmedlemmer forestå kirkelige handlinger, da alle i Tilsynsrådet ud fra ny testamentelig tankegang er præster. Kirken ved Søerne har en aflønnet præst. Til dåben skal der være mellem 2 og 5 dåbsvidner (faddere). Selve dåben foregår i forbindelse med en gudstjeneste. 

Dåb

KONFIRMATION

 

I Kirken ved Søerne konfirmerer vi unge i 7. klasse, ligesom der er tradition for i Folkekirken. Konfirmationen sker på baggrund af en alderssvarende oplæring i den kristne tro gennem undervisning i menigheden eller gennem deltagelse på konfirmandlejre, som Kirken ved Søerne arrangerer i samarbejde med andre frimenigheder fra Luthersk Mission. Selve konfirmationen foregår til en gudstjeneste med bekendelse og forbøn. Vi anbefaler også, at konfirmanden deltager på konfirmandkursus. Se mere på www.konfirmandkursus.dk

Konfirmation

ÆGTESKAB

 

Ønsker du og din kæreste at blive gift, vil vi fra Kirken ved Søerne gerne hjælpe og forberede jer til dette. Vi har ikke selv vielsesmyndighed i kirken, og derfor skal selve vielsen enten foregå på rådhuset, hvorefter vi arrangerer en forbønshandling eller i samarbejde med en præst med vielsesmyndighed. Forud for dette vil der være samtaler, som forbereder til både vielsen og ægteskabet. Som generel forberedelse til ægteskabet anbefaler vi forlovelsessamtaler.
Se mere på https://dlm.dk/lm-danmark/forlovelsessamtaler
Gitte og Karsten Pedersen, som kommer i kirken, er vejlederpar. De kan kontaktes på gk.pedersen@hotmail.com.

Ægteskab

BEGRAVELSE

 

Om end bortgangen er forestående eller allerede hændt, står Kirken ved Søerne til rådighed for hjælp og vejledning til afvikling af begravelser. Præsten i Kirken ved Søerne og Tilsynsrådet står også altid til rådighed for sjælesorg og forbøn for de efterladte ved dødsfald. Hvis du ønsker at vide mere, kontakt da kirkens præst, som vil guide dig igennem forløbet

Begravelse

FORBØN/SALVELSE

 

Kirken ved Søerne praktiserer salvelse ved sygdom. Efter samtale med præsten vil menighedens ledelse afholde en kirkelig handling enten i kirken eller privat.

Kirken ved Søerne tilbyder forbøn ved alle gudstjenester under nadverfejringen. Herudover er der også mulighed for forbøn ved en af kirkens mange forbedere efter aftale.

For nærmere information om forbøn kontakt:

Maria Pahus
mpn@dlm.dk
+45 53 63 75 29