Hvem er vi?

KIRKERNE VED SØERNE

Vi er en frimenighed ud fra Luthersk Mission, som ønsker at være kirke i tiden bl.a. ved at være en relevant og autentisk kirke. Vi tror, Gud findes, og at Jesus Kristus kan frelse os fra vores synd. Vi tror, han kan sætte os fri til at leve livet i al sin mangfoldighed. Derfor betyder Jesus meget for os.

De mennesker, som kommer i Kirken ved Søerne er lige som dig og mig. Forskellige og dog ens. Det er den samme luft vi indånder, men hvad vi bruger livet til er vidt forskelligt. En elsker at fiske, mens en anden sætter hygge og venner højt. Vi er vidt forskellige, og derfor har vi også plads til dig med det unikke du repræsenterer.

Derfor – velkommen. 

VISION

Evig forandring – I DIT LIV

Vi må begynde med os selv og ransage os selv. Skal vi være med til at bringe liv til andre, er det vigtigt, at vi selv er i live. Vi arbejder her med det helt centrale og basale, nemlig: Har du din sag i orden med GUD?

Er der sket en EVIG FORANDRING i DIT HJERTE?

I Matthæus kapitel 12 vers 34 i biblen står der: “For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt
menneske tager gode ting frem af sit gode forråd“.

Har du taget imod Jesus som din frelser?

Er Jesus herre i dit liv?

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de
døde, skal du frelses“. Rombrevet kapitel 10 vers 9.

 

Kerneværdier

Teologiske Kerneværdier

Centrum
Leve i frihed

Joh 8,36:

Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie

– Det betyder, at vi ugudelige frelses ufortjent af nåde
– Derfor vil vi lovprise, ære og tilbede Kristus Jesus

Fundament
Vejledning til frelse

2. Tim 3,15:

og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus

– Det betyder, at Bibelen er Guds levende ord, som siger det, vi ikke kan sige os selv
– Derfor vil vi være bibellæsere og bruger

Opgave
Sendt som vidne

Matt 24,12:

Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme

– Det betyder, at Jesus ønsker at frelse alle fra evig fortabelse
– Derfor vil vi aktiv mission og discipelskab

Udrustning
Gaver til gavn

1. Kor 12,7:

Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkel til fælles gavn

– Det betyder, at Gud udruster med natur- og nådegaver
– Derfor vil vi søge efter at bruge alles gaver til gavn for hinanden

Kerneværdier

Menneskelige Kerneværdier

Elsket

Det betyder, at alle mennesker har værdi. De er skabt i Guds billede og ligeværdige uanset race, køn, alder, politisk eller seksuel orientering.
Derfor skal vores menighed være åben for alle.

Set

Det betyder, at vi vil integrere alle i et forpligtende fællesskab.
Derfor vil opfordre og udfordre alle til at tjene i menigheden med deres evner.

Hørt

Det betyder, at vi vil give plads til forskelle.
Derfor vil vi have en sund og værdig meningsudveksling.

Hjulpet

Det betyder, at vi er kristent fællesskab i praksis.
Derfor vil vi i kærlighed udøve diakoni, opmuntre med ros, vejlede med ydmyghed og trøste.

Præst

Peter Rask

Peter Rask

Jeg blev færdig med at læse teologi på Københavns universitet i 2002 og blev herefter ansat i Luthersk Missions Unge, først som evangelist og siden som ungdomskonsulent. Det var under en studierejse til USA i 2008, at jeg for alvor fik lyst til at arbejde lokalt og tjene en menighed med de evner, Gud har givet mig. Da jeg i januar 2011 blev ansat som præst i Kirken ved Søerne i en 50% stilling, var det en drøm som gik i opfyldelse.

Arbejdsmæssigt er jeg optaget af at forkynde Guds ord på en måde, så det skaber tro og udfordrer til mission blandt de mennesker, vi omgås til dagligt. Sjælesorg fylder også en del i mit job, og jeg oplever det som et stort privilegium, at få lov til at vandre tæt sammen med mennesker i deres glæder og sorger.

Jeg er gift med Anne Marie, som er praktiserende læge i Herning, og sammen har vi 3 børn: Iben, Thea og Astrid, samt katten Tulle. Min fritid bruger jeg på at følge lidenskabeligt med i sport (særligt OB og New England Patriots), læse bøger, se film og andet kristent arbejde i Luthersk Mission og Kristeligt Forbund for Studerende.

Frivilligkoordinator i KVS

Maria Pahus

Maria Pahus

Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med det en tid primært i Aarhus. Sideløbende har jeg været engageret i både LMU og senere hen også i LM med foreningsarbejde. Grunden til at jeg har engageret mig i foreningsarbejdet er, at jeg synes det er vigtigt at nå andre mennesker med evangeliet, men også at de som allerede har hørt, det må blive bevaret i troen.

Nu er jeg frivilligkoordinator i Kirken Ved Søerne, og dermed forsøger jeg at skabe mig et overblik over hvilke ressourcer, der findes i kirken. Mit arbejde består også i at være leder i kirkens teenklub, hvor vi mødes med en skøn flok teenager. Derudover besøger jeg LM’s børneklubber i Silkeborg og Voel.

Jeg sidder med ved forskellige møder og udvalg og forsøger at holde mig orienteret om, hvordan det går i de forskellige arbejdsfællesskaber, der findes i kirken. En vigtig del af mit arbejde består i at være en ressource person for kirkens tovholder for de frivillige, så de trives i deres opgave.

På privatfronten er jeg gift med Kim, som er lærer på Hedemølle Efterskole og vi har to piger: Ida og Sara. I min fritid læser jeg, spiller spil med familien, hygger og går tur med veninder.

Kirkens råd

Tilsynsråd

Formand: Keld Myhre
Næstformand: Ole Malmgaard
Karl Erik Storbjerg
Lars Reuss Haahr Andersen
Thomas Rasmussen
Præst: Peter Rask

 

Menighedsråd

Daglig leder: Anders Bitsch
Næstformand: Martin Vindum
Kasserer: Morten Bech-Lønborg
Sine Steengaard
Kenneth Bech
William Ebbesen
Margit Andersen

 

Støt KVS

Sådan kan du give gaver til Kirken ved Søerne

Kirken Ved Søernes vision er “En mere for Jesus”. Vi ønsker, at mennesker i Silkeborg skal møde Jesus gennem vores kirke. Derfor har vi brug for din hjælp også økonomisk til blandt andet:

– At aflønne en præst
– Kørselspenge til prædikanter
– Lys, vand og varme
– Husleje

Vi er alle forskellige steder i vores liv både menneskeligt og økonomisk, men Kirken ved Søerne ønsker at være en kirke for alle, uanset hvem du er. Derfor må ingen føle, at de ikke kan komme i kirken af økonomiske årsager. Men vi vil gøre opmærksom på, at vi har brug for penge. Vi vil derfor opfordre dig til at give det, som Gud minder dig om; såvel i tid som penge.

Se vores informationsfolder her

 

 

Giv dig Rig

Ligesom vi er forskellige steder i livet, er der også forskellige måder at give på. Se forslag i hæftet: “Hvordan kan jeg støtte økonomisk”.

Kirken ved Søernes konto nr.: 7116 1068508

Kontaktperson vedrørende økonomi:
Kasserer
Susanne Falker Harder
61309186
susanne_madsen@hotmail.com

Bliv medlem ved KVS

For at blive medlem af Kirken ved Søerne skal du kunne tilslutte dig vores vedtægter. Læs dem igennem og overvej, om du er enige med os. Hvis JA, så udfyld en medlemsformular og send den underskrevet til kirkens formand.

Er du IKKE enige i vores vedtægter, er du stadig velkommen i Kirken ved Søerne, og vi vil glæde os til at være sammen med dig.

Kontingentet for et medlemskab er 300 kr. pr. år